ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยสูงสุด สปาบางกอกจึงได้กำหนดมาตรการการให้บริการดังต่อไปนี้

1.การแสดงความประสงค์ใช้บริการ

 • ผู้มาใช้บริการทุกท่านต้องสำรองการใช้บริการล่วงหน้าอย่าง 1-3 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้บริการ
 • สามารถติดต่อเพื่อสำรองการใช้บริการได้ในช่วงเวลา 12.00 – 19.00 น. เท่านั้น
 • สามารถเข้ารับการบริการได้ถึงเวลา 20.00 น. โดยการบริการจะเสร็จสิ้นไม่เกิน 21.30 น.
 • หากต้องการใช้บริการทันทีเมื่อสปาเปิด ต้องจองล่วงหน้า 1 วัน
 • ลูกค้าที่ไม่จองล่วงหน้า จะมีค่าบริการเพิ่มเติม

2.การเตรียมสถานที่เพื่อให้บริการ

 • ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • ฉีดพ่นแอลกอฮอล์บนอุปกรณ์และพื้นผิวสัมผัสทั้งหมด อาทิ ที่จับประตู โต๊ะ เตียง หมอน ที่เป่าผม
 • ปูเตียงด้วยผ้าที่ผ่านการซักและอบฆ่าเชื้ออย่างดี
 • จัดเตรียมชุดผ้าอาบน้ำที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ ที่บรรจุใส่ในถุงปิดผนึกเพื่อความสะอาด และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำความสะอาดร่างกาย

3.การให้บริการ ณ จุดต้อนรับ

 • จำกัดจำนวนลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา ให้มีระยะห่าง เหมาะสมกับจำนวนห้องและพื้นที่
 • ขอความร่วมมือเปลี่ยนเป็นรองเท้าที่จัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าใช้บริการ
 • พนักงานจะนำแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นรองเท้า และเก็บรักษาเป็นสัดส่วน
 • ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ โดยข้อมูลจะเก็บเป็นความลับ

4.ขั้นตอนการให้บริการ

 • พนักงานจะทำความสะอาดร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากใส ล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อก่อนให้บริการ
 • การบริการแต่ละครั้งจะไม่เกิน 2 ชั่วโมง งดการอบไอน้ำ อบซาวน่า และการแช่ตัวทุกชนิด
 • ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการรับบริการ
 • พนักงานจะบริการน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดที่ได้รับมาตรฐานจาก อย.
 • หลังจบการบริการ พนักงานจะบริการน้ำผลไม้บรรจุกล่องที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
 • งดการบริการเครื่องดื่ม ผลไม้ ผ้าเย็น

5.ก่อนรับลูกค้ารายต่อไป

 • ผ้าต่างๆ แยกซัก ตาก อบความร้อนฆ่าเชื้อและบรรจุในถุงอย่างมิดชิด
 • ทำความสะอาดห้องและพื้นผิว ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อและจุดสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ 
 • พนักงานจะอาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่ก่อนให้บริการลูกค้าท่านต่อไป

Content in English