Samsen 10 Years Promotion

Celebrating 10 years anniversary at Spa Bangkok Samsen
Enjoy our best service by certified therapists
along with full spa facilities such as herbal steam and jacuzzi

Spa Bangkok Samsen is the certified spa by Ministry of Public Health
At this auspicious event, we would like to offer special promotion
Treatment starts from 890 Baht (No membership required)

ร่วมฉลองสปาบางกอกสามเสนครบรอบ 10 ปี
ผ่อนคลายจากการบริการของพนักงานที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานของรัฐ
พร้อมพักผ่อนไปกับการอบสมุนไพร และแช่อ่างน้ำวนอันแสนสบาย

สปาบางกอกสามเสน ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
และเพื่อร่วมฉลองวาระพิเศษนี้ เราขอมอบการใช้บริการสปาในราคาพิเศษ
ราคาเริ่มต้นเพียง 890 บาท (โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก)